Operativ styrning - - en specialupplaga

Operativ styrning - - en specialupplaga är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Patrik Jonsson,Stig-Arne Mattsson,Jan Olhager,Ritva Rosenbäck. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Operativ styrning - - en specialupplaga online.

Rsfoodservice.se Operativ styrning - - en specialupplaga Image

Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Material- och produktionsstyrning, Produktionsekonomi och Produktions styrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverknings industri som tjänste producerande verksamheter. Utöver detta beskriver den produktions relaterade förbättringsåtgärder. Det finns fördelar och nackdelar med specialupplagor. Fördelarna är främst specialisering och minskad redundans. Nackdelarna ligger i att något av helheten går förlorat, det finns trots allt en tanke med allt som ingår i de underliggande böckerna. Läsare som vill veta mer om respektive område och därmed få en ökad känsla för helheten kan med fördel läsa mer i de tre böcker som utgör grunden för denna bok: Material- och produktionsstyrning av Mattsson & Jonsson: "Med material- och produktionsstyrning menas planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem ... I den här boken behandlas material- och produktionsstyrning som ett sätt att åstadkomma effek tiva och konkurrenskraftiga företag." Produktionsekonomi av Olhager: "... produktionsekonomi behandlar hushållning med ett industriföretags resurser. Den här boken ger en grundlig genomgång av både principer och metoder med både teoretiska och praktiska perspektiv." Produktionsstyrning i sjukvården av Rosenbäck: "... (boken) visar hur en nivåvis produktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Boken använder teorier inom produktionslogistiken och visar hur dessa kan användas i sjukvården."

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,60 MB

FILNAMN: Operativ styrning - - en specialupplaga.pdf

ISBN: 9789144133669

FÖRFATTARE: Patrik Jonsson,Stig-Arne Mattsson,Jan Olhager,Ritva Rosenbäck

LADDA NER
LÄSA ONLINE

E-bok PDF Kylans kronologi : Stig Larssons romaner

Man ska inte längre vara operativ, det har i vissa sammanhang nästan blivit ett skällsord. Strategisk är vad som gäller. Personalhandläggare benämns nu personalstrateger, informatörer har blivit informationsstrateger och så vidare.En strateg sysslar ju per definition[i] med det mera övergripande och behöver inte hantera det motsägelsefulla och konfliktfyllda "här och nu".

PDF Workshop - Innovatum

En essä från samlingen Gurun och grottmannen (1996), även publicerad i samlingsvolymen Tänkta världar.Essäerna i Gurun och grottmannen handlar om förhållandet mellan litteratur och samhälle, ... Operativ styrning - - en specialupplaga. DAGENSINTEGRATION.SE.

RELATERADE BÖCKER