Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Pål Repstad. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap online.

Rsfoodservice.se Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap Image

Kvalitativa forskningsmetoder är centrala i samhällsvetenskapen. I denna praktiskt inriktade bok om kvalita-tiv metod tar författaren upp frågor kring observation, fältarbete, intervjuer och textanalys. När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur åstadkommer man en väl genomförd studie? Boken behandlar frågor om hur man analyserar och tolkar kvalitativa data, och ger läsaren vägledning i hur man strukturerar och skriver en kvali-tativ forskningsrapport. Närhet och distans är praktiskt inriktad och ger råd och idéer. Författaren behandlar viktiga vetenskapliga frågor på ett systematiskt sätt, men skriver samtidigt engagerat och utan högtidligheter. Språket är därför enkelt och rakt på sak. Läsaren får ta del av många metodologiska och forskningsetiska avvägningar och konkreta exempel. I denna fjärde upplaga har hela texten genomgått en grundlig revidering. Mer material och fördjupande resonemang har tillkommit, bland annat om typologier, rapportskrivande, forskningsetik och kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Boken, som används på många universitet i hela Norden, är mycket användbar i främst samhällsvetenskapli-ga metodkurser på grundnivå. Den lämpar sig också som komplement på högre nivåer. Fjärde upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,25 MB

FILNAMN: Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.pdf

ISBN: 9789144048253

FÖRFATTARE: Pål Repstad

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Kompendium i etnografisk metod - en föränderlig text v.1.1 ...

Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap: Amazon.es: Pål Repstad: Libros en idiomas extranjeros

Närhet och distans : Kvalitativa metoder i ...

Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till ... Svend Torhell, Sven-Erik Den kvalitativa forskningsintervjun 2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009 Se bibliotekets söktjänst. Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 4., [rev.] uppl.: Lund ...

RELATERADE BÖCKER