SAM-TAL

SAM-TAL är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Alex Kelly. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken SAM-TAL online.

Rsfoodservice.se SAM-TAL Image

SAM-TAL är ett material avsett som hjälp för handledare eller lärare att lägga upp träningen av sociala och kommunikativa färdigheter på ett mer strukturerat sätt. Här finns idéer för träningen och ett stort antal användbara kopieringsunderlag. Materialet är indelat i sex nivåer. Med SAM-TAL kommer eleven bland annat att öka sin medvetenhet om sig själv och andra, utforska olika sätt att kommunicera, fundera över olika aspekter av kroppsspråk, förbättra sina samtalsfärdigheter och lära sig bli rak och tydlig i sin kommunikation. Här finns även blanketter som kan användas vid planeringen av arbetspassen och för utvärdering. SAM-TAL är ett komplett och oundgängligt material för den som arbetar med grupper av elever eller vuxna för att öka de sociala och kommunikativa färdigheterna.INNEHÅLL Mål 1 SAM-TAL om dig och mig Mål 2 SAM-TAL om kommunikation Mål 3 SAM-TAL om kroppsspråk Mål 4 SAM-TAL om hur vi talar Mål 5 SAM-TAL om samtal Mål 6 Rak och tydlig

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,50 MB

FILNAMN: SAM-TAL.pdf

ISBN: 9789144084374

FÖRFATTARE: Alex Kelly

LADDA NER
LÄSA ONLINE

SAM-TAL - Alex Kelly - Häftad (9789144084374) | Bokus

SAM-TAL aktivitetsbok innehåller övningar i social kompetens. Med 225 gruppövningar är den en omfattande och värdefull resurs, främst avsedd för dem som har arbetat med SAM-TAL, men den kan också användas fristående för social träning och som komplement till andra böcker i social kompetens.

SAM-TAL - aktivitetsbok - Kelly, Alex - Alex Kelly ...

BRA-samtal BRA-samtal är en modell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Den har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett utvecklingsarbete med namnet BRA - Barns Rätt

RELATERADE BÖCKER