Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960

Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960-boken skrevs 2018-06-01 av författaren Motzi Eklöf. Du kan läsa Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Motzi Eklöf.

Rsfoodservice.se Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 Image

Vad är en läkare? Är det en person som behandlar sjuka och skadade, eller en som rentav lyckas bota dem? Krävs det något mer än medicinsk utbildning och legitimation, och i så fall vad? Boken är en efterfrågad återutgivning av Motzi Eklöfs avhandling från år 2000. Den beskriver hur läkare i Sverige försökt tydliggöra sig själva och sina roller som läkare under perioden 1890 till 1960. De har talat om läkarens ethos - en kombination av akademisk medicinsk utbildning, traderad kunskap, en internaliserad etik och goda karaktärsegenskaper som exemplifieras i de äkta och goda läkarna. Denna idealtypiska bild av läkaren som individ har ställts mot en kollektivt framträdande yrkeskår med annan image. I boken behandlas lagstiftningen om läkares behörighet och "kvacksalveriet", liksom framväxten av de läkaretiska reglerna. Den ideale läkaren skildras genom minnesteckningar över hedervärda kolleger. Mellankrigstidens tal om en kris för medicinen och läkarens auktoritet är aktuell även i nutid. Allt knyts samman i en diskussion om olika former av läkares legitimitet. Motzi Eklöf är docent i tema hälsa och samhälle och verksam som vård- och medicinhistoriker. Hon har skrivit om bl.a. kurortskulturer, kontroverserna kring homeopatin och smittkoppsvaccinationen, samt i Fallet Blända (2018) om statlig serumtillverkning och tidig svensk bakteriologi.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,22 MB

FILNAMN: Läkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960.pdf

ISBN: 9789198331936

FÖRFATTARE: Motzi Eklöf

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning ...

Tema 2: Professionalisering Motzi Eklöf, "Läkarens Ethos" ur Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 (Linköping: Linköpings universitet, 2000), s. 337-352, OBS! länk till hela avhandlingen, leta reda på rätt sidor.

EXEMPLA - forskning & information, formgivning & förlag ...

Tema 2: Professionalisering Motzi Eklöf, "Läkarens Ethos" ur Läkarens Ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960 (Linköping: Linköpings universitet, 2000), s. 337-352, OBS! länk till hela avhandlingen, leta reda på rätt sidor.

RELATERADE BÖCKER