Problemformulering

Problemformulering är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lotte Rienecker. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Problemformulering online.

Rsfoodservice.se Problemformulering Image

Boken är en introduktion och vägledning för studerande som ska skriva uppsatser. Läs mer Den visar hur man åstadkommer en god problemformulering - och därmed lyckas med uppsatsen som helhet. Boken ger svar på: - Vad innebär en god problemformulering? - Hur många problem ska en problemformulering innehålla? - Hur går man från ämne till problemformulering? - Hur kan en god problemformulering bidra till att även uppgiften blir bra? I denna nya upplaga riktar sig författaren till studerande på alla typer av högre utbildning. Om författarna Lotte Rienecker är verksam vid Köpenhamns universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,11 MB

FILNAMN: Problemformulering.pdf

ISBN: 9789147112791

FÖRFATTARE: Lotte Rienecker

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Problemformulering - Lotte Rienecker - häftad ...

Problemformulering Vilka frågor som examensarbetet svara på. I kapitlet slutsatser besvaras frågorna från problemformuleringen. Avgränsningar Olika avgränsningar som inte berör i problemformuleringen. Olika faktorer som påverkar begränsar möjligheten att lösa problemen i

Hvad er en problemformulering - Københavns Kommune

Om undersökningens bakgrund och problemformulering samt syfte och frågeställningar . I alla undersökningar oavsett vetenskaplig ambitionsnivå är det viktigt att dels identifiera vad det är för forskningsproblem som studien skall behandla, dels formulera undersökningens syf-te och forskningsfrågor.

RELATERADE BÖCKER