Miljöekonomi för en hållbar utveckling

Miljöekonomi för en hållbar utveckling-boken skrevs 2014-01-22 av författaren Håkan Pihl. Du kan läsa Miljöekonomi för en hållbar utveckling-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Håkan Pihl.

Rsfoodservice.se Miljöekonomi för en hållbar utveckling Image

Varför uppstår miljöproblem? Vad kan göras för att förhindra skador? Hur kan en omvandling mot ett hållbart samhälle åstadkommas? Klimatförändringar och andra miljöhot är problem som väcker stort engagemang och många frågor. Denna bok är en utmärkt introduktion till ämnet. Här granskas dessa frågor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, snedvridande asymmetrier i ekonomi och politik kartläggs och institutionella lösningar på proble men diskuteras. Exempelvis analyseras effekterna av miljöskatter, subven tioner och handel med utsläppsrättigheter. Miljöekonomi för en hållbar utveckling är främst tänkt som lärobok vid universitet, högskolor och allmänna miljökurser, men är också av stort intresse för alla som engagerar sig i miljödebatten.Femte upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,75 MB

FILNAMN: Miljöekonomi för en hållbar utveckling.pdf

ISBN: 9789144097596

FÖRFATTARE: Håkan Pihl

LADDA NER
LÄSA ONLINE

LIBRIS - Miljöekonomi för en hållbar u...

redogöra för hur ekonomiska data sammanställs, redovisas och tolkas i företag. redogöra för hur verksamheten i företag finansieras. kunna redogöra för hur företag arbetar med hållbar utveckling, vilka möjligheter för innovation och nya affärsmöjligheter detta skapar, samt kunna analysera och utvärdera företags hållbarhetsarbete.

Miljöekonomi för en hållbar utveckling - Håkan Pihl ...

Miljöekonomi och ekologisk ekonomi. (hp, HT20/21, vecka -, 100%.). Kursen behandlar ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Sambanden mellan naturresurser, ekosystemtjänster, planetära begränsningar och ekonomisk tillväxt studeras. Hållbarhetsindikatorer för samhällsekonomisk utveckling analyseras.

RELATERADE BÖCKER