Språk- och kunskapsutvecklande undervisning USB

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning USB-boken skrevs 2017-06-10 av författaren Karin Pettersson. Du kan läsa Språk- och kunskapsutvecklande undervisning USB-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Karin Pettersson.

Rsfoodservice.se Språk- och kunskapsutvecklande undervisning USB Image

På USB finns arbetsmaterial som innehåller materialet som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken. Du kan använda dokumenten på USBn som kopieringsunderlag och för digital användning i klassrummet. Arbetsmaterialet innehåller Exempeltexter Bilder som utgångspunkt för undervisningen Mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Utöver arbetsmaterialet finns bilder och modeller från boken som kan användas fritt i presentationer inom lärarutbildning och vid kollegialt lärande. Användning för all kommersiellt bruk är dock inte tillåtet.  I den separata mappen "Blanketter" finns alla mallar och dokument som kan fyllas i digitalt av kursdeltagare eller elever. Man kan spara filerna i användarens dator, fylla i dem digitalt och spara de blanketten med svaren vilket förenklar den löpande dokumentationen.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,33 MB

FILNAMN: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning USB.pdf

ISBN: 9789173828901

FÖRFATTARE: Karin Pettersson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Språk-och kunskapsutvecklande undervisning (Bok + USB ...

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus naturvetenskap I den här översikten har vi sammanställt forskning om flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta med språkutveckling. Vi valde att fokusera på naturvetenskapliga ämnen eftersom dessa kan innebära en utmaning för fler-

PDF Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det ...

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning är gynnsam för skolans alla elever, men är nödvändig för flerspråkiga elever, konstaterar Skolverket (2011a). I och med detta är det inte längre en fråga huruvida lärare i dagens skola ska stödja alla elevers språk- och kunskapsutveckling, men det är fortfarande en fråga om att kunna.

RELATERADE BÖCKER