Den emergenta organisationen : om makten och det myndiga medarbetarskapet

Den emergenta organisationen : om makten och det myndiga medarbetarskapet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Den emergenta organisationen : om makten och det myndiga medarbetarskapet online.

Rsfoodservice.se Den emergenta organisationen : om makten och det myndiga medarbetarskapet Image

Som bokens titel skvallrar om, handlar denna text om den slags emergens vi kan se i fågelflockens färd i luftrummet, i fiskstimmets självkoordinerande rörelser i havet - eller som i detta fall - när det gäller människors förmåga till att utforma en social form av emergens och självstyre i grupp, organisation och samhälle. Närmare bestämt handlar texten om behovet av att situationsanpassa det organisatoriska styrsystemet i förhållande till de förutsättningar som finns - eller inte finns - för en alltmer ökande grad av självstyre, självorganisering och emergens i sociala sammanhang. Texten består av två delar där den första delen kan sägas vara en kritisk uppgörelse med den hierarkiska ordning som existerar i sociala sammanhang där det inte finns några behov av en dylik ordning - eller rättare sagt - där det inte finns andra behov än makthavarnas egna behov av den makt som den överordnade positionen erbjuder. I den andra delen beskrivs på ett konkret och praktiskt sätt hur en allt högre grad av självstyre, självorganisering och emergens kan förverkligas i den organisatoriska verkligheten.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,19 MB

FILNAMN: Den emergenta organisationen : om makten och det myndiga medarbetarskapet.pdf

ISBN: 9789163954399

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF DEN EMERGENTA ORGANISATIONEN - WordPress.com

EMERGENTA ORGANISATIONEN Göran Thybäck Om makten och det myndiga medarbetarskapet . kontrakt Lag o ordning Människan, en del i ett större sammanhang Hierarkier viktiga, regelorientering. Stark stat sträng lag, kontrollapparat kontroll-apparat "Människans naturtillstånd"

Den emergenta organisationen : om makten och det myndiga ...

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kalenterit. Kalenterien kannet. Joulukalenterit

RELATERADE BÖCKER