Funktionshinderspolitik - - en introduktion

Vill du läsa Funktionshinderspolitik - - en introduktion pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lars Lindberg,Lars Grönvik. Att läsa Funktionshinderspolitik - - en introduktion online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Funktionshinderspolitik - - en introduktion Image

Funktionshinderspolitiken ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra i samhället. Denna bok är tänkt att ge en bred introduktion till detta politikområde och dess idémässiga grund. En historisk bakgrund ges till hur politiken har utvecklats från segregering till att alltmer handla om mänskliga rättigheter. Olika teorier och modeller om funktionshinder belyses. Även kopplingen mellan funktionshinderspolitiken och den svenska välfärdsmodellen berörs. Den internationella utvecklingen och EU har fått allt större betydelse inom funktionshinderspolitiken, inte minst den ökade användningen av diskrimineringslagstiftning. Författarna uppmärksammar särskilt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur den togs fram. Boken vänder sig till studenter inom samhälls- och vårdvetenskapliga utbildningar samt till yrkesverksamma och andra med intresse för funktionshinderspolitik och mänskliga rättigheter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,97 MB

FILNAMN: Funktionshinderspolitik - - en introduktion.pdf

ISBN: 9789144044927

FÖRFATTARE: Lars Lindberg,Lars Grönvik

LADDA NER
LÄSA ONLINE

LIBRIS - Funktionshinderspolitik

Funktionshinderspolitik : - en introduktion | 1:a upplagan. Av Lars Lindberg och Lars Grönvik. Nypris: 358 kr: Pris uppdaterat: 2020-05-14: ISBN13: 9789144044927: Utgåva: 1: Utgiven: 2011: Du kan välja mellan att. A Lämna eller skicka in boken till någon av våra butiker eller inlämningshubbar

Funktionshinderspolitik i Göteborgsregionen ...

Lindberg, Lars; Grönvik, Lars Funktionshinderspolitik : en introduktion 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Gunnarsson ...

RELATERADE BÖCKER