Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare-boken skrevs 2019-10-01 av författaren none. Du kan läsa Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren none.

Rsfoodservice.se Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare Image

Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en arbetsmiljöfrågas väg och risker i arbetsmiljön. För att betona att allt arbetsmiljöarbete utgår från den egna arbetsplatsen finns gott om plats för anteckningar om hur det ser ut där man själv jobbar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,12 MB

FILNAMN: Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.pdf

ISBN: 9789173652650

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kasam 2.0 - för alla medarbetare i kommunen - Strömsunds ...

En grundförutsättning för att skapa hög delaktighet är att det finns utrymme för alla att komma till tals. Syftet med den här metoden är att skapa lika villkor för alla i gruppen att kunna prata och lyssna till varandra. En runda betyder att en medarbetare i taget får ordet. Var och en talar till punkt medan de andra lyssnar aktivt.

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare - Häftad ...

Sjukfrånvaro kostar. Därför kan det löna sig att ta reda på vad som håller folk friska på en arbetsplats. Rapporten Från risk till frisk ringar in vilka friskfaktorerna är, och berättar om arbetsplatser som använt sig av dem med gott resultat. Rapporten Från risk till frisk bygger på Forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning.

RELATERADE BÖCKER