K2 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K2

K2 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K2 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Johan Månsson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken K2 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K2 online.

Rsfoodservice.se K2 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K2 Image

K2 är ett förenklingsregelverk som mindre företag får välja istället för huvudregelverket K3. K2-regelverket innebär såväl förenklingar som begränsningar, och det finns anledning för alla mindre företag att individuellt överväga om de ska välja att tillämpa K2. Bokföringsnämnden har 2016 gett ut ett nytt allmänt råd gällande K2-regelverket (BFNAR 2016:10) med tillhörande vägledning som omfattar regler för de flesta företagsformer. Den bok om K2 som vi nu presenterar är en motsvarighet till PwC:s bok K3 i praktiken. Syftet med boken är att ge vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K2:s regler. Strukturen på boken följer helt K2, vilket innebär att den är indelad i punkter vars numrering överensstämmer med punkterna i K2. Innehållet baseras på den K2-version som publicerades i december 2016 dvs. BFNAR 2016:10. Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K2 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K2 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.Till K2 i praktiken hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,71 MB

FILNAMN: K2 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K2.pdf

ISBN: 9789144114439

FÖRFATTARE: Johan Månsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Public Service : de roligaste inslagen PDF Torrent

K3 i praktiken. PwC:s handbok vid tillämpning av K3. Skickas följande ... Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. ... kapitel uppdaterats med nya frågeställningar och tillämpningar som utkristalliserats under de tre första åren av K3-tillämpning. Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika ...

K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 ...

Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee : erövringen av Vilda Västern ur indianernas perspektiv - den illustrerade utgåvan pdf download (Dee Brown) Bemötandeproffs Larsson Liv pdf. Bergets källa pdf download (Per Wästberg) Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis hämta PDF Bengt Selghed.

RELATERADE BÖCKER