Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hanna Källström. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund online.

Rsfoodservice.se Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund Image

De medeltida katedralerna har med sina imponerande stenfasader och höga torn fortsatt att fascinera människor genom århundradena, och silhuetterna utgör fortfarande ett framträdande landmärke för den som närmar sig stiftsstäderna. Även interiörerna vittnar om den medeltida prakten även om, i likhet med exteriörerna, mycket har förändrats och försvunnit sedan dess. Lika intressanta som byggnaden i sig är dock de människor som vistades i och använde sig av den. Under medeltiden var katedralen i första hand biskopens och prästerskapets kyrka, men därmed inte sagt att allmänheten saknade tillträde. Senmedeltida avlatsbrev visar att allmänheten uppmanades att besöka katedralerna vid flera olika tillfällen. I den här boken studeras katedralens funktion som andaktsmiljö för lekmännen under senmedeltiden. I detta sammanhang spelar kyrkorummets gestaltning en viktig roll. För att förstå en byggnad är det av vikt att studera dess uppbyggnad och utformning i relation till dess funktion. De medeltida katedralerna innehöll en ansenlig mängd kapell, altaren, bildframställningar och andra typer av föremål, och studiet av dessa i relation till lekmännens fromhetsövningar bidrar med ytterligare en dimension till förståelsen av katedralens olika funktioner. De senmedeltida domkyrkointeriörerna i Linköping och Lund rekonstrueras och relateras till lekmännens rörelser och fromhetsövningar i respektive kyrkorum. Vidare kartläggs och analyseras andakternas teologiska innebörd för att ge en mer heltäckande bild av lekmännens fromhetsliv. Hanna Källström (f. 1978) är teol. kand. och fil. mag. i konstvetenskap. Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund är hennes doktorsavhandling i praktisk teologi vid Lunds universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,97 MB

FILNAMN: Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund.pdf

ISBN: 9789175805566

FÖRFATTARE: Hanna Källström

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden.

Hanna Källström: Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund Anders Gustavsson PDF Nummer Vol 94 Nr 4 (2011) Sektion Nya avhandlingar Open Journal Systems Språk English Svenska ...

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping ...

Köp billiga böcker om Sverige: medeltiden i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! ... Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund av Hanna Källström häftad, 2011, Svenska, ISBN 9789175805566. De ... I denna bok handlar det om kristen spiritualitet och kultur i Sverige under medeltiden.

RELATERADE BÖCKER