Officeren, staten och samhället

Officeren, staten och samhället-boken skrevs 2019-04-08 av författaren Sofia Ledberg. Du kan läsa Officeren, staten och samhället-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Sofia Ledberg.

Rsfoodservice.se Officeren, staten och samhället Image

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden - en roll som kräver en viss handlingsfrihet, om än begränsad. I Officeren, staten och samhället undersöker Sofia K. Ledberg hur relationen mellan militären och omvärlden påverkas av en rad pågående samhällsförändringar. Hotbilden i Europa har ändrats och de militära organisationerna ställs nu inför nya typer av utmaningar och uppdrag. Samtidigt präglas dagens samhälle av ökande individualism och heterogenitet vilket hotar att vidga klyftan till den traditionellt sett konservativa och hierarkiska militära byråkratin. Vilka nya krav ställer dessa förändringar på officerens expertis? Vilken betydelse har kårens representativitet och värderingar för förankringen i och gemenskapen med det omkringliggande samhället? Med hjälp av ett professionsperspektiv belyser författaren både förändringar och utmaningar som utvecklingen medför.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,26 MB

FILNAMN: Officeren, staten och samhället.pdf

ISBN: 9789188661722

FÖRFATTARE: Sofia Ledberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Officeren, staten och samhället : Ett ...

en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.Riksrevisionens bedömning är att ambitionen att involvera det civila samhället i statens integrationsarbete inte fullt ut har fått genomslag i berörda myndigheters verksamhet.

Krigen förändrade staten och samhället i Sverige under ...

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse. Jag förstår ... Officeren, staten och samhället. Undertitel: ett professionsperspektiv. Av: Ledberg, Sofia K ... Officerare; Militären och samhället; Välj något av följande: Vald medietyp: E-bok (2019) Välj medietyp E-bok ...

RELATERADE BÖCKER