Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde

Vill du läsa Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Maria Øksnes,Einar Sundsdal. Att läsa Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde Image

Leken har en central betydelse i förskolan och för barnets välbefinnande, men hur ger du som pedagog möjlighet till fri och spontan lek?Boken Leklust i förskolan - främja lekens egenvärde utgår från barnets rätt till lek, som också behandlas i barnkonventionens artikel 31. Boken lyfter fram värdet av lek för dess egen skull och inte som ett medel för lärande eller utveckling. Att barn leker råder det inget tvivel om, därmed är leken i sig ett viktigt kunskapsområde för alla som arbetar med barn.Boken går igenom teorier och forskning och skapar medvetenhet om lekens betydelse. Budskapet är att vi vuxna måste stödja den och våga vara tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt. Här finns även praktiska idéer om din roll som lekberikare.Genom bättre förståelse läggs grunden för professionell trygghet i vardagens lek tillsammans med barnen - en trygghet som vilar på förståelse av lekens egenvärde och som handlar om glädje, nöje och leklust.Leklust i förskolan vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan det vill säga förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare samt till studerande vid förskollärarutbildningen.Om författarnaMaria Øksnes är förskollärare, fil. dr i pedagogik och biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för lärarutbildning, NTNU, Trondheim.Einar Sundsdal är pedagog, fil. dr i pedagogik och biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för utbildning och livslångt lärande, NTNU, Trondheim.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,15 MB

FILNAMN: Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde.pdf

ISBN: 9789177410072

FÖRFATTARE: Maria Øksnes,Einar Sundsdal

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Leklust i förskolan : främja lekens egenvärde - Maria ...

Vi öppnar upp senaste numret av Förskoletidningen! Vi vet att det kan vara extra tufft just nu med både oro och hög frånvaro bland både barn och personal. För att tillgängliggöra kompetensutveckling för alla, både för er som är på jobbet och för er som just nu är hemma, och ge er en stund att tänka på annat öppnar vi nu upp det nya numret av Förskoletidningen och ger ...

Leklust i förskolan: främja lekens egenvärde (Häftad, 2017 ...

Leklust i förskolan - Främja lekens egenvärde. Boken Leklust utgår från barnets rätt till lek, som också behandlas i barnkonventionen. Bok Våga se signaler på sexuella övergrepp. Boken ger fakta om sexuella övergrepp och tips på integritetsstärkande övningar att göra tillsammans med barnen. Bok Språkleka ...

RELATERADE BÖCKER