I mediumskapets domäner : livet i andevärlden

I mediumskapets domäner : livet i andevärlden är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Francisco Candido Xavier,André Luiz. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken I mediumskapets domäner : livet i andevärlden online.

Rsfoodservice.se I mediumskapets domäner : livet i andevärlden Image

"I Mediumskapets Domäner", av anden André Luiz genom Chico Xavier, I den här boken analyserar André Luiz de olika aspekterna av medial kommunikation och lovordar ansträngningarna av de medium som är trogna det andliga uppdrag de mottog innan de inkarnerade och varnar dem för riskerna med dåligt utfört arbete i utbytet mellan de två världarna. Boken behandlar psykofoni, somnambulism, besatthet, klärvoajans, kläraudiens, ut-ur-kroppen aktiviteter, fascination, psykometri och fysiska effekter av mediumskapet bland många andra relaterade ämnen. Det är en teknisk studie av stor betydelse som visar hur andar agerar i den komplicerade processen att kommunicera med inkarnerade. Den överför begrepp från högt utvecklade andliga mentorer i utläggningar av vetenskapligt och evangeliskt innehåll oumbärliga för de som ägnar sig åt studier i ämnet."Strålar, Vågor, Medium, Sinnen... Genom att studera sammansättningen av materia har 1900-talets vetenskap gått från överraskning till överraskning vilket gjort att man fått revidera djupt rotade övertygelser. Nästan femhundra år före Kristus kom Demokritos lärare Leucippus med teorin om att allt bestod av oändligt små partiklar (atomer) som var i ständig rörelse. Trots detta fortsatte den klassiska kulturen att baseras på Aristoteles tankar om de fyra principerna - vatten, jord, luft och eld - eller på de tre hypotetiska elementen från de gamla alkemisterna - svavel, salt och kvicksilver - för att förklara de många kombinationerna i den fysiska världen. Under 1800-talet föreslår Dalton vetenskapligt partikelteorin om materien och högt respekterade forskare inleder en speciell period av forskning, förnyar idéer och koncept som bygger på så kallade "odelbara partiklar". Extraordinära upptäckter öppnar upp nya och storslagna perspektiv för mänsklig kunskap. Crookes upptäcker materians tillstånd av strålning och studerar katodens strålning. Röntgen konstaterar att osynlig strålning passerar genom en "Crookes tub" insvept i svart kartong och upptäcker röntgenstrålningen. Henri Becquerel, lockad av ämnet, experimenterar med uran samtidigt som han söker strålning av samma kvalitet och finner anledning till vidare forskning. Makarna Curie fascineras av denna gåta, analyserar ton av uraninite och upptäck radium. Gamla vetenskapliga affirmationer darrade på sina grundvalar. I spetsen för en stor grupp pionjärer påbörjar Rutherford framstående studier med radioaktivitet. Atomen upplever en oemotståndlig attack mot fästningen inom vilken den gömmer sig och anförtror mänskligheten lösningen på många hemligheter. Ända sedan 1800-talets sista kvartal har jorden blivit en plats av vågor och strålar, strömmar och vibrationer. Allt pulserar genom elektricitet och magnetism, rörelse och attraktion. Studier av den kosmiska strålningen har visat de fenomenala energier som är utspridda över hela universum och ger fysikerna förfogande över kraftfulla instrument för att undersöka atomära och subatomära fenomen. Bohr, Planck and Einstein skapade nya och storslagna koncept. Vårt köttsliga fordon, den mänskliga kroppen, är nu inget annat än en elektrisk virvel som styrs av medvetandet. Varje konkret kropp är ett paket av koncentrerad energi. Materia omvandlas till energi och energi försvinner för att ge plats för materia. Utan att önska det har kemister, fysiker, geometriker och matematiker fått sin status upphöjd till utredare av sanningen och blivit dagens präster för själen. På grund av deras pågående forsning kommer materialism och ateism att tvingas försvinna i brist på materia, den bas som hade säkerställt deras negativa spekulationer. Laboratorier är tempel där intelligensen drivs att tjäna Gud, även om den intellektuella verksamheten är missriktad och tillfälligt underordnats det politiska herraväldet som genererar krig, fortsätter utvecklingen av vetenskapen som en gudomlig seger för att upp

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,90 MB

FILNAMN: I mediumskapets domäner : livet i andevärlden.pdf

ISBN: 9788579455179

FÖRFATTARE: Francisco Candido Xavier,André Luiz

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Anden i ditt liv - Inlägg | Facebook

Boken handlar om möjligheterna för tankens kraft att verka i en alltmer idéburen tid. Nästan obegränsat stora är de möjligheterna, bara vi vågar tänka

Mediumskapets mekanismer | Eva-Britt Wennerström

"I Mediumskapets Domäner" är den andra boken översatt till svenska i en serie av 16 böcker som anden André Luiz presenterar för oss genom Chico Xavier. I . ... Hem Slutsålda böcker, bevaka Xavier, Francisco Candido "I mediumskapets domäner - livet i andevärlden" HÄFTAD SLUTSÅLD.

RELATERADE BÖCKER