Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap-boken skrevs 2013-02-16 av författaren Lars-Erik Edlund,Inger Larsson,Staffan Nyström. Du kan läsa Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Lars-Erik Edlund,Inger Larsson,Staffan Nyström.

Rsfoodservice.se Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap Image

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.Denna volym innehåller föredrag från symposiet Växter och växtnamn - ett möte mellan botanik och språkvetenskap, vilket hölls i Stockholm och Uppsala den 25-26 november 2010. Symposiet arrangerades i samverkan mellan Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och lockade ett stort antal deltagare från många olika discipliner. Syftet var att ge en bild av forskningen på området i Norden, att stimulera intresset för växter och växters namn samt att visa olika discipliners infallsvinklar på ämnet. Sexton artiklar som baserar sig på symposiets föredrag har samlats i boken. Här behandlas växtnamnsforskningen över tid, växtnamnen i äldre källor, bl.a. floror, och i dialekter, växtnamnen i ordböcker, namngivningsmotiven i vetenskapliga och folkliga växtnamn, användningen av växtnamnen i ortnamn och i personnamn samt folkliga traditioner om växter.Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, [email protected]

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,73 MB

FILNAMN: Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap.pdf

ISBN: 9789185352999

FÖRFATTARE: Lars-Erik Edlund,Inger Larsson,Staffan Nyström

LADDA NER
LÄSA ONLINE

urn:nbn:se:uu:diva-213143 : Missne. En etymologisk studie

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden so

PDF Catharina Nolin Hanne Romanus Haas Bulletin

Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap ... Omkring 1 800 uppslagsord hämtade från språkvetenskapens olika ämnesområden finns samlade här - bl.a. termer i fonetik, grammatik, stilistik, språksociologi, språkhistoria, retorik och språkinlärning.

RELATERADE BÖCKER