Grundläggande redovisningsteori

Grundläggande redovisningsteori är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan-Erik Gröjer. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Grundläggande redovisningsteori online.

Rsfoodservice.se Grundläggande redovisningsteori Image

Undervisningen i redovisning börjar ofta med en kurs i bokföring. Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig för att praktiskt kunna hantera redovisningssystem. Det övergripande syftet med utbildningen i redovisning är dock att söka skapa en förståelse för de grundläggande problem som redovisningen är till för att lösa samt vilka värderingar och ställningstagande gårdagens och dagens redovisning bygger på. Grundläggande redovisningsteori bygger en grund för olika redovisningstekniker. I den grunden finns många värderingar, både de redovisningen antas ge uttryck för och mitt sätt att tolka den. Därför kan och bör mycket av det jag skrivit diskuteras och ifrågasättas. Gör det! I den femte upplagan har texten knutits närmare till kapitalmarknaden, dvs den marknad som är tänkt att utnyttja informationen i årsredovisningar. Boken är disponerad som tidigare, men ett stort antal mindre förändringar och preciseringar har genomförts. Denna bok vänder sig främst till grundläggande högskoleutbildningar i företagsekonomi. Femte upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,19 MB

FILNAMN: Grundläggande redovisningsteori.pdf

ISBN: 9789144020761

FÖRFATTARE: Jan-Erik Gröjer

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Grundläggande redovisningsteori - Jan-Erik Gröjer - häftad ...

Grundläggande redovisningsteori Undervisningen i redovisning börjar ofta med en kurs i bokföring. Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig för att praktiskt kunna hantera redovisningssystem.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ...

Grundläggande redovisningsteori Undervisningen i redovisning börjar ofta med en kurs i bokföring. Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig för att praktiskt kunna hantera redovisningssystem.

RELATERADE BÖCKER