Dirigent saknas i vård och omsorg

Dirigent saknas i vård och omsorg är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gurner Ulla,Thorslund Mats. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Dirigent saknas i vård och omsorg online.

Rsfoodservice.se Dirigent saknas i vård och omsorg Image

Äldre personer som samtidigt har flera sjukdomar, så kallade multisjuka, och skröpliga äldre med olika funktionsnedsättningar hamnar ohjälpligt i kläm i dagens specialiserade vård- och omsorgssystem. En mängd olika insatser görs för äldre som har sammansatta behov, men det sker utan samordning. En dirigent saknas! Kostnaderna är höga ? kvaliteten är ändå ofta låg.Författarna beskriver nuläget utifrån rikligt med aktuell forskning och de visar på vägar till förändring. Gruppen multisjuka behöver en sammanhållen verksamhet med gemensam styrning, prioritering och finansiering. Inrättande av "äldreteam" är en av förutsättningarna.Faktauppgifter och analyser varvas med många illustrerande fallbeskrivningar. Här finns t. ex. 84-åriga Greta som bor i ordinärt boende och äter 14 olika läkemedel, en inte ovanlig situation. Anhörigas perspektiv framkommer också i ett kapitel. Bland dem märks frustrationen över att de ofta inte involveras tillräckligt innan de gamla alltför snabbt skrivs ut från sjukhus.År 2000 passerade Sverige som första land i världen "femprocentsgränsen": mer än var tjugonde person i befolkningen är över 80 år. Många försök till bättre samordning inom och mellan vård och omsorg är på gång. Men för att se om de nya sätten att organisera verksamheter verkligen fungerar krävs en ny sorts uppföljningar. Dessa måste göras ur ett helhetsperspektiv med de äldre i fokus i stället för att ingående granska enskilda verksamheter.Boken är avsedd för utbildningar inom socialt arbete, social omsorg och vård, personal som arbetar med äldre, politiker och tjänstemän med ansvar för äldrefrågor samt intresserade äldre och anhöriga. Ulla Gurner arbetar som utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum sedan 1993. Hon har en särskild inriktning på multisjuka och har författat ett 20-tal rapporter inom området, varav flera uppmärksammats i samhällsdebatten under senare år.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,80 MB

FILNAMN: Dirigent saknas i vård och omsorg.pdf

ISBN: 9789127123441

FÖRFATTARE: Gurner Ulla,Thorslund Mats

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Dirigent saknas i vård och omsorg - E-bok - Gurner Ulla ...

Pris: 159 kr. e-bok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Dirigent saknas i vård och omsorg av Ulla Gurner, Mats Thorslund (ISBN 9789127123441) hos Adlibris. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Lagar och sekretessregler inom vård och omsorg

Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre : Om nödvändigheten av samordni Författar-presentation: Mats Thorslund: Äldre personer som samtidigt har flera sjukdomar, så kallade multisjuka, och skröpliga äldre med olika funktionsnedsättningar hamnar ohjälpligt i kläm i dagens specialiserade vård- och omsorgssystem.

RELATERADE BÖCKER