Värna instegsjobben

Värna instegsjobben är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Näringsliv Svenskt. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Värna instegsjobben online.

Rsfoodservice.se Värna instegsjobben Image

I branscher som detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen är andelen unga bland personalen omkring dubbelt så stor som i de flesta övriga branscher. Med höjda ingångslöner riskerar många av instegsjobben i dessa branscher att försvinna. Det är branscher där arbetsgivarna anställer även den som saknar erfarenhet. För ungdomar och oerfarna innebär det att det är branscher som är tillgängliga och som kan erbjuda både fotfäste och vidareutveckling, i branschen eller på arbetsmarknaden i övrigt. För att tydliggöra detta har vi i denna rapport följt inkomstutvecklingen för ungdomar som 1999 jobbade i tre olika servicebranscher och jämfört dem med ungdomar som var arbetslösa under samma period. Resultaten är tydliga. De som jobbade i någon av de tre privata servicebranscherna under 1999 hade 20-30 procent högre förvärvsinkomster 10 år senare jämfört med dem som var arbetslösa under 1999.De som har ett instegsjobb får alltså en god utveckling av sina inkomster. Den erfarenhet och kompetens som ungdomarna får genom att arbeta är värdefull många år framöver.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,13 MB

FILNAMN: Värna instegsjobben.pdf

ISBN: 9789174378245

FÖRFATTARE: Näringsliv Svenskt

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Våra åsikter - Sverigedemokraternas partiprogram ...

Fyra forskare: Värna jobbskapande företag. VIDTA RÄTT ÅTGÄRD. Om politikerna vill minska arbetslösheten är det inte fler subventionerade jobb som är vägen framåt. ... Särskilt för nyanlända har instegsjobben varit ineffektiva - 2014 gick bara 7 procent vidare till en vanlig anställning.

Alerselterm: July 2018

Skatteverkets nya arbetssätt innebär att Skatteverket och de riktigt stora företagen ska arbeta tillsammans för att minska företagets skatterisker och Skatteverkets behov av efterkontroll. Samarbetet ska vara långsiktigt och inledas med en skriftlig avsiktsförklaring. Skatteverkets erbjudande ska...

RELATERADE BÖCKER