Den kinesiska drömmen : Xi makten och utmaningarna

Vill du läsa Den kinesiska drömmen : Xi makten och utmaningarna pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Börje Ljunggren. Att läsa Den kinesiska drömmen : Xi makten och utmaningarna online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Den kinesiska drömmen : Xi makten och utmaningarna Image

Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan Mao och Deng, vill återupprätta landets storhet genom att förverkliga den kinesiska drömmen om Kinas pånyttfödelse. President Trump vill samtidigt sätta Amerika först och tar avstånd från den liberala världsordning som USA skapat. Världen är sig inte lik. En sak har Trump och Xi gemensamt. Båda ser sitt eget land som unika Kina har på många sätt förändrats mer än något annat land men förblir samtidigt en partistat, med en armé som lyder direkt under partiet. Repressionen tilltar och civil- samhället kringskärs alltmer, men det har ändå sin egen puls, och en mångfald av egna drömmar. Att förstå Kina blir viktigare än någonsin. Börje Ljunggren, Sveriges mest erfarne Asienkännare, fångar hela detta drama med perspektiv som för- djupar vår kunskap om både Kina och vår tid. Han förenar erfarenheterna som ambas- sadör i Kina och Vietnam, och Asienchef på UD och Sida, med sitt engagemang som forskare, skribent och debattör,knuten till Harvards Asiencenter och Utrikespolitiska institutet. Den kinesiska drömmen Xi, makten och utmaningarna är en högaktuell vidareutveckling av hans tidigare bok om den kinesiska drömmen. SAGT OM TIDIGARE BÖCKER OM KINA AV BÖRJE LJUNGGREN: Hans bok är en flödande kunskapskälla och ett tungt referensverk. Om man är det minsta in- tresserad av att begripa sig på Kina i dag och få en lättfattlig analys, missa inte den här boken. MARIA SCHOTTENIUS, DAGENS NYHETER Börje Ljunggren har skrivit den i särklass mest innehållsrika, intressanta och insiktsfulla analysen av Kina som finns tillgänglig på svenska. KLAS EKLUND Börje Ljunggren kombinerar Peking-ambassa- dörens iakttagelser på platsen med den nyfik- ne Asienforskarens kunskaper och bjuder den läsande allmänheten på en utmärkt bok. GUNNAR WETTERBERG, SYDSVENSKAN En rak, rik och fördomsfri skildring både av Kinas inre utveckling under de senaste decennierna och landets plats och agerande i världens stora frågor fattigdom, klimat, makt byggd på lång egen erfarenhet och en imponerande förtro- genhet med dagens forskning. Analys, konkreta exempel och ett stort bildmaterial vävs samman till en helhet. CECILIA LINDQVIST, FÖRFATTARE, PROFESSOR

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,66 MB

FILNAMN: Den kinesiska drömmen : Xi makten och utmaningarna.pdf

ISBN: 9789198313420

FÖRFATTARE: Börje Ljunggren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Den kinesiska drömmen : Xi makten och utmaningarna av ...

Har den liberala ekonomiska ordningen skapat en monstruös utmaning bortom dess kontroll, ... Före detta ambassadör i Kina, senior medarbetare på UI och författare till "Den kinesiska drömmen - Xi, makten och utmaningarna" (2017) Krönikör Börje Ljunggren.

Xi Jinpings Kina vill inta huvudscenen i världen

Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan Mao och Deng, vill återupprätta landets storhet genom att…

RELATERADE BÖCKER