Missfall

Missfall är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lena Elg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Missfall online.

Rsfoodservice.se Missfall Image

Att få missfall kan leda till funderingar och starka känslor. En del av frågorna ges det förhoppningsvis svar på redan vid samtal på sjukhuset. Andra frågor kanske dyker upp först när man kommit hem igen, och då är denna broschyr bra att ha till hands.Här beskrivs olika typer av missfall och olika sätt att uppleva det. Broschyren innehåller också information om några kända eller misstänkta orsaker till att det sker samt var man kan få hjälp med olika problem i samband med missfallet.Denna upplaga är uppdaterad av Lena Elg, chefsbarnmorska på Södermalms barnmorskor i Stockholm. Innehållet har setts över och formgivningen har gjorts om.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,14 MB

FILNAMN: Missfall.pdf

ISBN: 9789172057920

FÖRFATTARE: Lena Elg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Finns det risker med att bli gravid direkt efter ett missfall?

Missfall är vanligt och något som många kvinnor går igenom. Faktum är att upp till hälften av alla graviditeter avbryts spontant. Ofta beror det på kromosomavvikelser eller andra utvecklingsproblem hos fostret. Ibland kan det röra sig om en infektion, men i många fall finns ingen tydlig förklaring.

Fördröjt missfall - alltforforaldrar.se

Oförklarade upprepade missfall har god prognos för lyckad graviditet utan farmakologisk behandling - ca 55-75 % av alla som fått diagnosen blir föräldrar. Gott omhändertagande är viktigt och kvinnan bör erbjudas fortlöpande kontroller i tidig graviditet.

RELATERADE BÖCKER