Förmoderna offentligheter

Förmoderna offentligheter-boken skrevs 2015-09-30 av författaren Sjöström Oskar,Runefeldt Leif. Du kan läsa Förmoderna offentligheter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Sjöström Oskar,Runefeldt Leif.

Rsfoodservice.se Förmoderna offentligheter Image

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid? En offentlig arena finns i alla samhällen där människor kan gå utanför sin egen dörr och därmed också en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka diskussion och skapa konflikter. I Förmoderna offentligheter undersöker en grupp historiker och idéhistoriker hur gränserna drogs mellan den privata och den offentliga sfären under svensk tidigmodern tid. Vad betraktades som offentligt och hur såg den enskilda ämbetsmannens förhållande till det privata och det offentliga ut? Hur hanterade tjänstemännen offentlighetens gränser och hur uppfattades den enskilda aktörens agerande i den politiska offentligheten? I studiet av äldre tiders offentligheter framträder våra nutida ofta slentrianmässiga och ideologiskt präglade uppfattningar i ny belysning. Medverkande: Erik Bodensten, Lunds universitet Christopher Collstedt, Lunds universitet Heiko Droste, Södertörns högskola Anna Maria Forssberg, Armémuseum, Stockholm Mats Hallenberg, Stockholms universitet Andreas Hellerstedt, Stockholms universitet My Hellsing, Université Paris IV-Sorbonne Bo Lindberg, Göteborgs universitet Magnus Linnarsson, Stockholms universitet Erik Petersson, Linköpings universitet Leif Runefelt, Södertörns högskola Annika Sandén, Stockholms universitet Oskar Sjöström, Stockholms universitet

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,23 MB

FILNAMN: Förmoderna offentligheter.pdf

ISBN: 9789187675423

FÖRFATTARE: Sjöström Oskar,Runefeldt Leif

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck för ...

I förmodern tid levde befolkningen i en "förtrollad" värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i Europa under 1500- och 1600-talen. Men ...

Förmoderna offentligheter arenor och uttryck för politisk ...

Förmoderna offentligheter arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830. av Oskar Sjöström Leif Runefelt (E-media, E-bok, EPUB) 2015, Svenska, För vuxna Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid?

RELATERADE BÖCKER