Forskning, utredning och medling : frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige

Forskning, utredning och medling : frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kristina Sehlin Macneil. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Forskning, utredning och medling : frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige online.

Rsfoodservice.se Forskning, utredning och medling : frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige Image

Kristina Sehlin MacNeil har undersökt medling som metod i marktvister. Rapporten behandlar forskning, utredning och medling, hantering av marktvister mellan ursprungsfolk och majoritetsbefolkningar internationellt samt renskötares och markägares åsikter om medling i marktvister. Den gemensamma inställningen från båda parter är att de är positiva till medling, men de vittnar också om en enorm okunskap om markanvändningsfrågor och frågor som rör det samiska samhället i Sverige. Den okunskapen leder i sin tur till konflikter. Parterna efterlyser därför åtgärder för att stävja detta.Rapporten har sitt avstamp i det förslag om ett svenskt utrednings- och medlingsinstitut för hantering av marktvister mellan renskötare och markägare som finns med i Gränsdragningskommissionen för renskötselområdets utredning, Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14). Olika varianter på liknande organ finns i flera länder, bland annat Australien och Nya Zeeland. Gemensamt för länderna är att parterna som tar sina anspråk till utrednings- och medlingsorganen besparas de kostnader som utredningar och domstolsförfaranden medför.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,68 MB

FILNAMN: Forskning, utredning och medling : frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige.pdf

ISBN: 9789197446860

FÖRFATTARE: Kristina Sehlin Macneil

LADDA NER
LÄSA ONLINE

www.suonttavaara.se

Hur Forskningen bedrivs i ett antal delprojekt, se punktlista nedan. För forskning och i synnerhet stora forskningsprogram är det en stor utmaning att snabbt kunna agera på uppkomna situationer som kräver synteser och ny forskning. Samarbete mellan forskare från olika vetenskapliga discipliner är ofta en utmaning för forskningsprogram.

Forskning, utredning och medling : Frågan om medling i ...

Forskning, utredning och medling: Frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige Skrifter från Centrum för samisk forskning , 6 Sehlin MacNeil, Kristina

RELATERADE BÖCKER