Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter

Vill du läsa Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter Image

Utredningen menar bl.a. att det är regeringen som ska avgöra om odling av en gentiskt modifierad växt ska förbjudas.Innan ett godkännande har getts för en växt kan en medlemsstat kräva av sökanden att det geografiska tillämpningsområdet i ansökan ändras vilket sen avspeglas i godkännandet för en genetiskt modifierad växt. Efter ett medgivande har getts kan en medlemsstat anta bestämmelser som begränsar eller förbjuder odling om det kan grundas på särskilda tvingande skäl.Det är inte uppenbart vilka tvingande skäl som kan ligga till grund för ett odlingsförbud. Sannolikt borde miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kunna ligga till grund för ett förbud i Sverige. Markanvändning, fysisk planering och jordbrukspolitiska mål bedöms inte vara användbara grunder för ett förbud i Sverige. Svårighet att använda samexistensregler bedöms inte vara en bra grund för att förbjuda odling av en växt.Vi vet inte vad för slags egenskaper och grödor som kan bli aktuella i framtiden. Tvingande skäl kan uppstå som vi inte kan förutse i dag. Därför föreslår utredningen att bestämmelser om förbudsmöjligheter införs i miljöbalken i sin helhet.I miljöbalken finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Utredningens bedömning är att nuvarande bestämmelser är tillräckliga även för eventuella odlingsförbud och inga ändringar föreslås. Särskild utredare: Birgitta Eilemar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,28 MB

FILNAMN: Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige. SOU 2016:22. : Slutbetänkande från Utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter.pdf

ISBN: 9789138244234

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Dokument & lagar - Riksdagen

Karin Edvardsson Björnberg har medverkat i offentlig utredning. Alla utredningar med Karin Edvardsson Björnberg och deras förslag. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Karin Edvardsson Björnberg (medverkande i utredning ...

Sverige bör införa en möjlighet att förbjuda odling med genmodifierade grödor, trots att de godkänts av EU:s myndigheter, enligt en utredning. Men förslaget är kontroversiellt. Sverige bör införa regler i miljöbalken som gör det möjligt att förbjuda odling av genetiskt modifierade växter - det vill säga växter som är godkända av EU:s myndigheter.

RELATERADE BÖCKER