Turordning vid uppsägning

Turordning vid uppsägning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Catharina Calleman. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Turordning vid uppsägning online.

Rsfoodservice.se Turordning vid uppsägning Image

Frågorna om turordning tillhör själva kärnan i anställningstryggheten och hör till de mest omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion som skyddslagstiftning. Boken består av dels en undersökning av rättsreglerna dels en empirisk undersökning av hur reglerna tillämpas på ett antal arbetsplatser. Frågor som ställs är bl.a. i vilken mån reglerna skyddar anställningen för de grupper som de har ett uttalat syfte att skydda och hur avvägningen görs mellan arbetstagarnas behov av anställningsskydd och arbetsgivarens behov av en effektiv produktion.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,69 MB

FILNAMN: Turordning vid uppsägning.pdf

ISBN: 9789139006473

FÖRFATTARE: Catharina Calleman

LADDA NER
LÄSA ONLINE

turordningslista - Arbetsrättsjouren

Turordning vid uppsägning Vid arbetsbristuppsägningar måste arbetsgivaren iaktta vissa turordningsregler för att på så sätt bestämma i vilken ordning arbetstagare får sägas upp, enligt 22§ första stycket LAS. Innan turordningen för uppsägningen fastställs har en arbetsgivare möjlighet att undanta två arbetstagare som har ...

Uppsägning arbetsbrist - uppsägning på grund av ...

Om arbetsgivaren går ifrån turordningen. Om arbetsgivaren inte följer reglerna i LAS om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och det inte har träffats en så kallad avtalsturlista, bör du omgående kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

RELATERADE BÖCKER