Motstånd

Motstånd är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maria Øksnes,Marcus Samuelsson,Klara Dolk,Mari Pettersvold,Monica Seland. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Motstånd online.

Rsfoodservice.se Motstånd Image

Barns motstånd har internationellt under lång tid varit ett viktigt pedagogiskt forskningsområde. Under senare år har barns motstånd varit föremål för ökad forskningsmässig uppmärksamhet i de skandinaviska länderna. I Barndom i förskolan: Motstånd presenterar nordiska förskoleforskare ny kunskap om barns motstånd. Artiklarna i denna kolle gialt granskade vetenskapliga antologi utgör ett bidrag till att utveckla insikten om barns motstånd. Forskningen har som utgångspunkt olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskap och humaniora. Forskarna diskuterar bland annat teman som: motstånd och demokrati motstånd och ett hållbart samhälle motstånd i vardagen barns motstånd som resurs lek som motstånd makt, motstånd och frihet. Artiklarna i boken bidrar med aktuell forskning för professionellt arbete med barn och ger ny kunskap som ger förnyad förståelse för barns motstånd inom institutionella ramar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,99 MB

FILNAMN: Motstånd.pdf

ISBN: 9789144121536

FÖRFATTARE: Maria Øksnes,Marcus Samuelsson,Klara Dolk,Mari Pettersvold,Monica Seland

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Medlöperi och Motstånd - Nazismen i Norrköping då och nu ...

Detsamma ska gälla om någon annan än de som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall. Om rätt för polismän och viss annan personal att använda våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Om rätt för kustbevakningstjänstemän att använda våld finns föreskrifter i kustbevakningslagen (2019:32). Lag (2019:34).

Köp reläer, motstånd och dioder till din bil hos mekster.se

Exempel: 220 ohm 5400 ohm (5,4 kohm) 47000 ohm (47 kohm) 650000 ohm (650 kohm) 576 ohm 422 ohm

RELATERADE BÖCKER