Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle

Vill du läsa Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bosse Bergstedt,Anna Herbert. Att läsa Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle Image

Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska modeller har ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte låter sig ledas av andra. I Pedagogik för förändring möter läsaren pedagoger och filosofer från antiken fram till i dag - kvinnor och män som alla varit radikala tänkare för sin tid och banat väg för dagens skola och utbildning. I sin kamp för att tänka kritiskt och annorlunda har de utmanat givna föreställningar om kunskap och samhälle. Denna andra upplaga av boken har utökats med flera nya tänkare, vilket gör den ännu mera aktuell för vår tids pedagogiska debatt. Boken utmärks av att den vetenskapliga texten vävs samman med skönlitterära beskrivningar. Biografiska händelser blandas med pedagogisk praktik. Du utmanas som läsare att tänka nytt - att medverka till en pedagogik för förändring! Pedagogik för förändring är lämplig som kurslitteratur inom lärarutbildning och högre utbildningar inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Boken är också lämplig som litteratur vid fortbildning av lärare, pedagoger och skolledare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,15 MB

FILNAMN: Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle.pdf

ISBN: 9789144113920

FÖRFATTARE: Bosse Bergstedt,Anna Herbert

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Pedagogik I - Stockholms universitet

Pedagogik för mig är ett ämne som ger bredd och djup för att både förstå och förändra vår digitala samtid. Vad har du för motto för undervisningen? - Relevans: Att utgå från det som människor gör i olika sammanhang i dagens samhälle skapar en bra grund för kunskapssökande, förändringsarbete och ifrågasättande.

Pedagogiskt ledarskap - ett begrepp som består och ...

"Vi kom till världen för att förändra den", sa den brasilianska filosofen och pedagogen Paulo Freire. Han arbetade för dem utan röst i samhället och la grunden för det som kallas kritisk pedagogik. Freire växte upp i ett fattigt Brasilien i början av 1900-talet. Han fick själv känna på hur hungern hindrade honom från att tillgodogöra sig skolundervisningen.

RELATERADE BÖCKER