Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö

Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Johan Folkesson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö online.

Rsfoodservice.se Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö Image

Den här skriften problematiserar konflikten mellan arkitekten och ingenjörens olika förhållningssätt till problemlösande. Konflikten exemplifieras genom en undersökning av relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning av trafikkorsningar i stadsmiljö. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en svensk, urban kontext men slutsatserna går även att tolka i arbete med andra typer av gestaltning.Publikationen är framtagen med målet att sprida kunskap om relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning. Genom en problematisering och förklaring av begreppen gestaltning och säkerhet visas exempel på hur olika platser reagerar på olika ingrepp.Platsbesöken är baserade på fallstudier i ett stort antal olika städer vilket tydliggör vikten av att angripa varje plats utifrån den platsspecifika kontexten. Exempel visar hur liknande lösningar på olika platser genererar olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Genom att undersöka och problematisera de bakomliggande faktorerna bakom begreppen gestaltning och trafiksäkerhet visar resultaten hur landskapsarkitekten kan stärka sin argumentation för egna, subjektiva gestaltningspreferenser.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,33 MB

FILNAMN: Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö.pdf

ISBN: 9789163774904

FÖRFATTARE: Johan Folkesson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Landskapsarkitektur

En fallstudie av den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun har genomförts där en kvalitativ metod har använts, genom analys av dokument och intervjuer med olika aktörer inom projektet. Litteratur som berör arbetet mot en hållbar utveckling används även i analysen för att förstå hur begreppet används vid planering och utförande.

Epsilon Archive for Student Projects

Ny publikation om gestaltning av urbana trafikrum . Publikationen ¿Vacker och Säker? problematiserar konflikten mellan arkitekten och ingenjörens olika förhållningssätt till problemlösande. Konflikten exemplifieras genom en undersökning av relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning av korsningspunkter i urban trafikmiljö.

RELATERADE BÖCKER