Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö

Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Johan Folkesson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö online.

Rsfoodservice.se Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö Image

Den här skriften problematiserar konflikten mellan arkitekten och ingenjörens olika förhållningssätt till problemlösande. Konflikten exemplifieras genom en undersökning av relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning av trafikkorsningar i stadsmiljö. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en svensk, urban kontext men slutsatserna går även att tolka i arbete med andra typer av gestaltning.Publikationen är framtagen med målet att sprida kunskap om relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning. Genom en problematisering och förklaring av begreppen gestaltning och säkerhet visas exempel på hur olika platser reagerar på olika ingrepp.Platsbesöken är baserade på fallstudier i ett stort antal olika städer vilket tydliggör vikten av att angripa varje plats utifrån den platsspecifika kontexten. Exempel visar hur liknande lösningar på olika platser genererar olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Genom att undersöka och problematisera de bakomliggande faktorerna bakom begreppen gestaltning och trafiksäkerhet visar resultaten hur landskapsarkitekten kan stärka sin argumentation för egna, subjektiva gestaltningspreferenser.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,60 MB

FILNAMN: Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö.pdf

ISBN: 9789163774904

FÖRFATTARE: Johan Folkesson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kvalitetsdokument för gestaltning och miljö : höj ribban i ...

Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sök Sök Undertitel: en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö

Vacker & säker : en undersökning av relationen mellan ...

Utformning vid övergångar där spårvagn trafikerar kollektivtrafik- körfält - konflikten mellan säkerhet, gestaltning och lagstiftning 2017-01-18

RELATERADE BÖCKER