Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka

Vill du läsa Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kristina Bähr. Att läsa Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka Image

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som: Hur kan vistärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar? anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan? bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på? Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga vad vi ska göra och inte. Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden. Sagt om boken: "Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa." Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,58 MB

FILNAMN: Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka.pdf

ISBN: 9789127827158

FÖRFATTARE: Kristina Bähr

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Så kan psykisk ohälsa lindras i skolan | Skolvärlden

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka ...

Den psykiska hälsan är en viktig del av människans välbefinnande. Var och en kan sköta om sin psy-kiska hälsa och stärka sina resurser. Att kunna identifiera och uttrycka sina känslor, komma överens med andra, hantera besvikelser och livets små missöden sa...

RELATERADE BÖCKER