Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp

Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp-boken skrevs 2005-08-01 av författaren Berth Danermark. Du kan läsa Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Berth Danermark.

Rsfoodservice.se Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp Image

Inom det handikappvetenskapliga området pågår en intensiv diskussion om värdet av olika teoretiska tolkningar av funktionshinder och handikapp. Den konsensus om fruktbarheten i den sociala modell som tidigare rådde har under senare tid utsatts för kritik och alternativa synsätt har lanserats. Samtidigt är diskussionen ofta, främst i brittisk men även i amerikansk kontext, fortfarande präglad av ett medicinskt individualistiskt perspektiv. I Sverige har vi en något annorlunda historia och teoriutveckling inom området. Här var vi mycket tidiga med att diskutera frågan utifrån ett synsätt där både individen och det omgivande samhället har sin självklara plats. För första gången på svenska presenteras här en sammanställning av olika perspektiv som fokuserar på funktionshinder och handikapp samtidigt som andra intressanta sociologiska teoretiska perspektiv lyfts fram för att ytterligare fördjupa kunskapen i ämnet. Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp vänder sig i första hand till studerande som fokuserar på handikapp i sin utbildning, exempelvis inom sociala omsorgsutbildningar, handikappvetenskap, men även till studerande som söker ett spännande tillämpningsområde för sociologiska teorier. Den som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med funktionshinder får också en värdefull introduktion i moderna förklaringsmodeller till funktionshinder och handikapp. Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinderoch handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade. Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Malmö högskola respektive Högskolan i Halmstad. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,77 MB

FILNAMN: Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp.pdf

ISBN: 9789144034652

FÖRFATTARE: Berth Danermark

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Synen på funktionshinder i ett historiskt perspektiv ...

Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp av Berth Danermark ( Bok ) 2005, Svenska, För vuxna Ämne: Personer med funktionsnedsättning, Funktionshinder,

Psykiska handikapp - Möjligheter och rättigheter - Karl ...

Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund. Studentlitteratur (180 sidor) Obligatorisk. Ett liv som andra : livsvillkor för personer med funktionshinder Brusén Peter, Hydén Lars-Christer Lund : Studentlitteratur : 2000 : 226 s. : ISBN: 91-44-00862-7 ; 375:00 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst

RELATERADE BÖCKER