Digitaliseringen av skolan

Digitaliseringen av skolan-boken skrevs 2011-12-05 av författaren Jan Hylén. Du kan läsa Digitaliseringen av skolan-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Jan Hylén.

Rsfoodservice.se Digitaliseringen av skolan Image

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Jan Hylén presenterar argument och forskningsresultat om IT i skolan, vilka statliga insatser som har genomförts och vad utfallet har blivit. Han sammanfattar utvärderingar, internationella jämförelser och forskning och sätter dem i relation till den politiska diskussionen. Särskilt lyfter han fram fyra trender som kommer att påverka svensk utbildning i framtiden, nämligen att: innehållet frigörs från sin förpackning användarna blir producenter det informella lärandet ökar med hjälp av Internet lärande sker oberoende av tid och rum. Denna reviderade upplaga innehåller bland annat en genomgång av forskningen om en dator till varje elev och ett nytt kapitel om den internationella diskussionen om vilka framtidskompetenser som eleverna behöver. Till boken hör en webbsida: www.studentlitteratur.se/digitaliseringenavskolan Där kan du ta del av en filmad föreläsning där författaren beskriver bokens innehåll. På insidan av bokens pärm finns uppgifter om hur du loggar in på sidan. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare samt alla som arbetar inom undervisningsområdet, t.ex. skolledare, kommunala beslutsfattare m.fl.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,56 MB

FILNAMN: Digitaliseringen av skolan.pdf

ISBN: 9789144075983

FÖRFATTARE: Jan Hylén

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Skolverket främjar skolväsendets digitalisering - Skolverket

Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Så arbetar vi med skolans digitalisering. ... Kontaktväg för dig som är huvudman och vill hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av nationella proven. Digitala nationella prov

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner ...

De flesta yrken påverkas av digitaliseringen och vissa bedömare tror att robotar och digitala tjänster kommer att leda till massarbetslöshet, men så behöver det inte bli enligt Darja Isaksson. Hon är bland annat medlem av regeringens innovationsråd och korades nyligen till Sveriges viktigaste opinionsbildare av tidningen Veckans Affärer.

RELATERADE BÖCKER