Jämtland : landskapets kyrkor

Jämtland : landskapets kyrkor-boken skrevs 2016-04-28 av författaren Jakob Lindblad. Du kan läsa Jämtland : landskapets kyrkor-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Jakob Lindblad.

Rsfoodservice.se Jämtland : landskapets kyrkor Image

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Jämtland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996-2001. Anslaget förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2600 församlingskyrkorna. Kyrkorna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i första hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och församlingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,45 MB

FILNAMN: Jämtland : landskapets kyrkor.pdf

ISBN: 9789172092624

FÖRFATTARE: Jakob Lindblad

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Jämtland Härjedalens kyrkor ligger... - Jämtland ...

Jämtland : landskapets kyrkor Författar-presentation: Jakob Lindblad: Häftad. Finns i lager, 75 kr. Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Jämtland från medeltiden till 1950.

PDF Värmland : Landskapets kyrkor

Ås socken i Jämtland ingår sedan 1974 i Krokoms kommun och motsvarar från 2016 Ås distrikt.. Socknens areal är 117,91 kvadratkilometer, varav 104,15 land [1] År 2000 fanns här 2 338 invånare [2]. Kyrkbyn Ås med sockenkyrkan Ås kyrka ligger i socknen.

RELATERADE BÖCKER