Jämtland : landskapets kyrkor

Jämtland : landskapets kyrkor är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jakob Lindblad. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Jämtland : landskapets kyrkor online.

Rsfoodservice.se Jämtland : landskapets kyrkor Image

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Jämtland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996-2001. Anslaget förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2600 församlingskyrkorna. Kyrkorna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i första hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och församlingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,76 MB

FILNAMN: Jämtland : landskapets kyrkor.pdf

ISBN: 9789172092624

FÖRFATTARE: Jakob Lindblad

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Jämtland - Wikipedia

Jämtland : Landskapets kyrkor häftad, 2016, Svenska, ISBN 9789172092624. Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Jämtland från medeltiden ...

PDF Jämtland : Landskapets kyrkor - raa.se

Svenska kyrkan i Södra Jämtland. Kyrkvaktmästare med samordningsansvar. Direkt: 0687-555 69. Växel: 0687-555 70. Skicka e-post till Conny Lindahl. Mer om Conny Lindahl Åsarne T.f. Kyrkoherde.

RELATERADE BÖCKER