Konstarter och kunskap

Konstarter och kunskap-boken skrevs 2012-02-17 av författaren Madeleine Hjort. Du kan läsa Konstarter och kunskap-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Madeleine Hjort.

Rsfoodservice.se Konstarter och kunskap Image

Skolan är vårt samhälles största kulturinstitution, skriver Skolverket. Men på vilket sätt formar konstarterna sin del i den kulturinstitutionen? Madeleine Hjort belyser och diskuterar dagens skola med återblickar på medeltidens och renässansens kunskapssyn.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,60 MB

FILNAMN: Konstarter och kunskap.pdf

ISBN: 9789174512793

FÖRFATTARE: Madeleine Hjort

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Frågor om konstarterna och film Kulturutskottets ...

Kursen Kultur och idéhistoria behandlar utvecklingen inom olika konstarter så som bildkonst, drama, musik, dans, arkitektur och film. Kursen behandlar även den idéhistoriska utvecklingen, som ligger bakom kulturens och konstens förändringar. Kursen ger ur ett historiskt perspektiv förståelse av sambanden mellan idéer och konstarter.

PDF Från kropp till kropp - Göteborgs universitet

Resonemangen och förslagen visar hur eftersatt samtalet om konstarterna som konst och kunskapsområden är. Här vilar ett stort ansvar på hela området av konstarter, att diskussionen inte nått fram till ett mer allmänt vetande om konst som kunskap.

RELATERADE BÖCKER