Avtalsrätt. 2

Vill du läsa Avtalsrätt. 2 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Axel Adlercreutz. Att läsa Avtalsrätt. 2 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Avtalsrätt. 2 Image

Avtalsrätt II är andra delen av en samlad framställning över den svenska allmänna avtalsrätten, men boken kan även läsas separat. Den utkom i en första upplaga 1967 och har sedan dess använts som lärobok i civilrätt och handelsrätt. Andra upplagan 1978 var väsentligt ombarbetad. I tredje upplagan (1991) arbetades ett stort antal nya viktiga rättsfall in i texten. I de följande upplagorna har i huvudsak nya rättsfall inarbetats i texten och några avsnitt tillagts eller omarbetats. Medan Avtalsrätt I (11 uppl 2000) behandlar avtalsslut, ogiltighet m m, tar Avtalsrätt II upp den viktiga frågan hur det fastställs vad som skall gälla mellan avtalsparter, när avtalet ä oklart eller ofullständigt. Avtalstolkning är en viktig del av denna verksamhet, utfyllning/komplettering en annan. Båda utgör huvudpunkter i framställningen. Även andra frågor hänger samman därmed. Hur spelar bevisfrågorna in? Vilken betydelse har det som står i bekräftelsehandlingar och fakturor? Vilken vikt tillmätes parts passivitet? Hur avgörs tvisten när parterna tolkar avtalet olika? Hur kan en helt oväntad händelse påverka avtalet? Dessa frågor belyses med hjälp av ett rikt urval av rättsfall. Särskild uppmärksamhet ägnas bruket av standardvillkor. Boken bör vara till nytta inte bara i undervisningen utan även för praktiskt verksamma jurister.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,78 MB

FILNAMN: Avtalsrätt. 2.pdf

ISBN: 9789154400386

FÖRFATTARE: Axel Adlercreutz

LADDA NER
LÄSA ONLINE

avtalsratt | avtalsratt

LIBRIS titelinformation: Avtalsrätt 2. Avtalsrätt 2 Adlercreutz, Axel, 1917-2013. (författare) Juridiska föreningen i Lund (medarbetare) ISBN 9154400317

PDF Avtalsrätt II - kau.se

LIBRIS titelinformation: Avtalsrätt 2 / Axel Adlercreutz. Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

RELATERADE BÖCKER