Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter

Vill du läsa Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Peter Wahlgren. Att läsa Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter Image

Kraven på lagarna skärps. Globaliseringen, samhällets tilltagande komplexitet och intensifierad mediabevakning påverkar. Problem som traditionellt har hanterats av lagstiftning kan lösas på andra sätt. Att freda IT mot virusangrepp, att bevaka upphovsrätt eller hantera skatter enbart med hjälp av skriven lag är inte möjligt. Lagarna kompletteras eller ersätts av andra mekanismer. Ofta träder tekniska system i förgrunden. Lagstiftningstekniken är samtidigt outvecklad. Utbildningen är obefintlig. Lagberedningar rekryteras enligt rutiner etablerade då andra förutsättningar gällde. Arbetet tar ringa hänsyn till utvecklingen av analytiska metoder. Preciserade anvisningar saknas. Effekterna av ny lagstiftning följs sällan upp. Lagstiftning är mot den bakgrunden ett arbete om lagarnas framtid. Grundtesen är att samhällets omvandling i högre grad måste återspeglas i lagarnas utformning. Risken är annars att lagstiftningen förlorar sin praktiska verkan. Framställningen utgår från rådande uppfattningar om lagarnas rationalitet. Därtill beskrivs generella lagstiftningsproblem. I centrala avsnitt inventeras utvecklingslinjer med fokus på möjlig metodutveckling. Konsekvenserna av olika vägval diskuteras. Boken vänder sig till lagstiftare, jurister och alla som har att förlita sig på lagstiftningen för att nå eftersträvade resultat. Peter Wahlgren är professor vid Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,93 MB

FILNAMN: Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter.pdf

ISBN: 9789172235922

FÖRFATTARE: Peter Wahlgren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Torrent Beteendeaktivering vid depression : en handbok ...

Buy Lagstiftning : problem, teknik, möjligheter (IFRF) by Wahlgren, Peter (ISBN: 9789139013174) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Lagstiftning : problem, teknik, möjligheter (IFRF): Amazon ...

2014, Häftad. Köp boken Lagstiftning : rationalitet, teknik, möjligheter hos oss!

RELATERADE BÖCKER