Värdegrund och samhällsutveckling

Vill du läsa Värdegrund och samhällsutveckling pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Christer Hedin,Pirjo Lahdenperä. Att läsa Värdegrund och samhällsutveckling online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Värdegrund och samhällsutveckling Image

Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra som barn och vuxna. Läs mer Värdegrunden är en pedagogisk fråga som rör skolans verksamhet i sin helhet. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla i skolan och som kräver att skolan samverkar med övriga samhället. Värdegrunden måste sättas i fokus för att stärka demokratin i skola och samhälle. Endast därigenom kan vi förebygga och motverka mobbning, sexuella trakasserier, våld och andra brott, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för människors lika värde. Värdegrund och samhällsutveckling är framtagen som en fördjupningsrapport inom ramen för Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt. Om författarna Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä är forskare och lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,93 MB

FILNAMN: Värdegrund och samhällsutveckling.pdf

ISBN: 9789176564806

FÖRFATTARE: Christer Hedin,Pirjo Lahdenperä

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Värdegrund och samhällsutveckling - Christer Hedin, Pirjo ...

Ett numera vanligt perspektiv på kön är det konstruktivistiska som ser både det sociala och biologiska könet som konstruktioner (konstruktion= något skapat). "Doing gender" eller på svenska, "att göra kön" är numera vedertagna uttryck för denna process där pojkar görs och gör sig själva till män och flickor till kvinnor.

Vår värdegrund | Slättö Förvaltning

Vi på Slättö vill bidra till ett bättre samhälle och tar gärna ett ledarskap i frågor där vi kan påverka. Vi arbetar kontinuerligt med att infria det löftet, bland annat som aktiva medlemmar i Sweden Green Building Council, en ideell förening för grönt byggande som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

RELATERADE BÖCKER