Fosterövervakning med CTG

Fosterövervakning med CTG är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ingemar Ingemarsson,Eva Ingemarsson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Fosterövervakning med CTG online.

Rsfoodservice.se Fosterövervakning med CTG Image

Cardiotocography (CTG) är sedan mer än 30 år rutinmetod för fosterövervakning före och under förlossning. Feltolkningar av CTG-mönstret är vanliga och kan ha svåra följder. För alla som arbetar med obstetrik är goda kunskaper i fosterövervakning en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Fosterövervakning med CTG ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Boken innehåller ett stort antal lärorika fallbeskrivningar där handläggningen varit felaktig eller diskutabel. I denna andra upplaga är flera kapitel utvidgade, som t.ex. syrabasstatus hos fostret, samband mellan asfyxi och framtida handikapp och användning av STAN som komplement till CTG. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik och är tänkt att användas i utbildningarna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,13 MB

FILNAMN: Fosterövervakning med CTG.pdf

ISBN: 9789144082646

FÖRFATTARE: Ingemar Ingemarsson,Eva Ingemarsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Intrapartal fosterövervakning Skalpblodprov som komplement ...

I slutet av 1960-talet kom en metod för fosterövervakning den sk CTG övervakningen (cardiotokografi). Dessförinnan hade barnets tillstånd bedömts endast genom avlyssning av hjärtljud med ett stetoskop i form av en trätratt. Med CTG övervakas barnets hjärtaktivitet parallellt med mammans värkar, det vill säga livmoderns sammandragningar.

PDF Svenska riktlinjer för CTG-bedömning vid intrapartal ...

Fosterövervakning med CTG ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Boken innehåller ett stort antal lärorika fallbeskrivningar där handläggningen varit felaktig eller diskutabel.

RELATERADE BÖCKER