Boken om Svenska 2

Vill du läsa Boken om Svenska 2 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anette Sjöstedt,Victoria Westermark. Att läsa Boken om Svenska 2 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Boken om Svenska 2 Image

I Boken om svenska tränas skrivstrategier, språkets struktur (grammatik och språklära) ordkunskap och strategier för att minnas och lära. Läs mer Pedagogiska tankar Genom att i varje skrivavsnitt fokusera på en enda skrivstrategi får eleven befästa strategin i sitt skrivande. Efter varje skrivuppgift granskar eleven själv sin text utifrån den aktuella strategin och bearbetar sin text. I boken finns Respons från kamrater och lärare med som en självklar del, men som kopieringsunderlag för att läraren utifrån sin elevgrupp själv ska avgöra hur ofta elev/lärarresponsen ska återkomma, och om responsen ska komma från en elev eller från läraren själv. Flera av skrivstrategierna hämtas ur avsnitten om språkets struktur. På så sätt återupptas och förstärks de moment som bearbetats där, t.ex. sambandsord, målande språk osv. Eleverna får då konkret användning av de grammatiska och språkliga färdigheterna i sitt kreativa skrivande. Genom att varva fritt skrivande med språkets struktur och ordkunskap får eleven träna förmågorna i svenska integrerat och eleven kan lättare se att det finns en konkret nytta med grammatik och stavning, Dessutom bidrar variationen av moment till ett mer lustfyllt lärande. I åk 4 är fokus i skrivandet berättande text. I åk 5 och 6 tränas skrivstrategier av olika typer av texter, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. Komponenter Serien innehåller en bok per årskurs. Upplägg Varje skrivavsnitt utgår ifrån ett specifikt skrivfokus som oftast anknyter till de moment eleven arbetat med i föregående avsnitt, i språkets struktur (grammatik och språklära). Varje sådant skrivfokus utgör en skrivstrategi. De texter eleven skriver blir en egenproducerad bok som eleverna kan känna sig stolta över. Varje bok inleds med att eleverna skapar de väsen som boken ska handla om. Eleverna skriver sedan med stöd av ett antal frågor som lockar in dem i deras egen berättelse. Utöver skrivstrategier, grammatik och språklära tränas även studieteknik. Respons och feed-back är också en självklar del som bidrar till att utveckla elevens skrivande ytterligare. Innehåll Skrivstrategier tränas i kreativt skrivande Språkets struktur (stavning, ordklasser, sambandsord mm.) Ord och begrepp Strategier för att minnas och lära (att använda ordbok, register, stödord m.m.) Om författarna Anette S Panboon och Victoria W Gustafsson är aktiva lärare med många års erfarenhet i läraryrket och lång erfarenhet som författare till ett flertal läromedel.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,23 MB

FILNAMN: Boken om Svenska 2.pdf

ISBN: 9789121204801

FÖRFATTARE: Anette Sjöstedt,Victoria Westermark

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Boken om Svenska 2 Facit 3-pack Boken om svenska åk 4-6 ...

Boken om svenska för 3:an Upplägg I Boken om svenska för 1.an, 2:an och 3:an får eleverna tillsammans med lodjuret Lovis lösa uppdrag i och om svenska språket. Som belöning får de bokstäver, ord eller meningar som sedan knyts ihop till ett sammanhang i slutet av varje bok. Boken om svenska för 1:an och 2:an innehåller båda fyra kapitel.

Boken om Svenska 2 - Liber

På engelska finns det flera olika serier om krigarkatterna. Det är bara den första serien, Warriors, första profetian, som är översatt till svenska. Detta är de böcker vi har på biblioteket: Svenska. Warriors, första profetian. 1. Ut i det vilda 2. Eld och is 3. Hemligheternas skog 4. Stormen kommer. 5. Det svåra valet 6 ...

RELATERADE BÖCKER