Modern reglerteknik

Vill du läsa Modern reglerteknik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bertil Thomas. Att läsa Modern reglerteknik online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Modern reglerteknik Image

Modern reglerteknik behandlar reglertekniken, såväl ur en teoretisk som en tillämpad synvinkel. Den lämpar sig mycket väl för en första kurs i ämnet på högskolenivå, t.ex. inom högskole- och civilingenjörsutbildningar. Det är en av landets mest väletablerade läroböcker på området och bygger på material som har utvecklats i mer än 20 år i författarens egen undervisning. Till faktaboken hör även en övningsbok med stort antal övningar samt facit. Läs mer Den femte upplagan (2016) har moderniserats både till form och till innehåll för att så bra som möjligt svara mot lärares och studenters behov av en komplett och aktuell kursbok. Till faktaboken finns också en övningsbok med en stor mängd övningar som tränar studentens förmåga att förstå och tillämpa innehållet i bokens samtliga kapitel. Modern reglerteknik består av 24 kapitel indelade i fem delar: Den första delen ger en allmän introduktion till ämnet. Del 2-4 behandlar grundläggande reglerteori. Här finns bland annat avsnitt om modellering, laplacetransformering, frekvensanalys, dimensionering av reglersystem, tillståndsmodeller, tidsdiskret reglering och fuzzy control. Bokens avslutande del tar upp praktisk reglerteknik (komponenter, givare, signalöverföring med mera) samt simulering av reglersystem med Matlab och Simulink. Boken är främst avsedd för reglertekniska kurser på högskole- och civilingenjörsutbildningar. Ett appendix sammanfattar den nödvändiga matematiska bakgrunden. Övningsboken innehåller en stor mängd övningar som tränar studentens förmåga att förstå och tillämpa innehållet i faktabokens samtliga huvuddelar. Dessa huvuddelar är: Introduktion i reglerteknik, Grundläggande systemteori, Analoga reglersystem, Tidsdiskret reglering, samt Givare, regulatorer, komponenter m m. Övningsboken innehåller även facit. Om författarna Bertil Thomas är docent vid Chalmers Tekniska Högskola och författare till ett flertal böcker inom reglerteknik.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,19 MB

FILNAMN: Modern reglerteknik.pdf

ISBN: 9789147112128

FÖRFATTARE: Bertil Thomas

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Modern Reglerteknik © Bertil Thomas och Liber AB Får kopieras

Modern reglerteknik består av 24 kapitel indelade i fem delar: Den första delen ger en allmän introduktion till ämnet. Del 2-4 behandlar grundläggande reglerteori. Här finns bland annat avsnitt om modellering, laplacetransformering, frekvensanalys, dimensionering av reglersystem, tillståndsmodeller, tidsdiskret reglering och fuzzy control.

Modern reglerteknik Övningsbok - Bertil Thomas - Häftad ...

Lösningar till en del av övningsuppgifterna finns utlagt av Chalmers, se Modern_Reglerteknik_del_1.pdf Modern_Reglerteknik_del_2.pdf Leif Lindbäck skrev inlägget 30 januari 2012 Hela världen får läsa.

RELATERADE BÖCKER