Undervisningskonster

Undervisningskonster-boken skrevs 2017-08-16 av författaren Gunnar Cardell. Du kan läsa Undervisningskonster-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Gunnar Cardell.

Rsfoodservice.se Undervisningskonster Image

Om lärares beprövade erfarenheter och om trenätskan - ett vetenskapligt grundat arbetsspråk till att tala om demUndervisningskonsterna är aspekter av lärares tysta kunskap. Boken ger en utförlig bild av fyra lärares tysta kunskap - en småskollärares, en lågstadielärares, en Bildlärares och en lärarutbildares; den visar hur ett trettiotal sådana konster tar sig uttryck i deras arbete med att skapa arbetsro respektive i läs- och skrivundervisning, Bildundervisning och ämneslärarutbildning av svenskalärare. Det språkliga redskapet till att synliggöra denna tysta kunskap är trenätskan - ord och begrepp hämtade ur Gunnar Cardells tvärvetenskapligt baserade teori Trenätsteorin. Boken ger en systematisk presentation av trenätskan, här kallat ett arbetsspråk och med anspråk på att kunna vara embryot till ett framväxande yrkesspråk för lärare. Den vänder sig i första hand till lärarstudenter och lärarutbildare, lärare och skolledare men är också av allmänintresse eftersom den ger en unik inblick i lärares tänkande och arbete. En läsare kan tänkas ha intresse också av författarens föregående bok Kunskapsteori för lärare. Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet och av hans första bok i serien om Trenätsteorin, Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi; alla tre böckerna utgivna av Complador AB. www.complador.se Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,40 MB

FILNAMN: Undervisningskonster.pdf

ISBN: 9789163944406

FÖRFATTARE: Gunnar Cardell

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ämnesdidaktik - en undervisningskonst (Häftad, 2015) • Se ...

Andra Timoteusbrevet. 4 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma+ levande och döda+ när han tydligt framträder+ och kommer som kung:+ 2 Predika ordet.+ Gör det med iver, både i goda tider och i svåra tider. Tillrättavisa,+ förebrå och förmana med stort tålamod och med god undervisning.* + 3 Det ska nämligen komma en tid när människor inte ska ...

LIBRIS - Ämnesdidaktik

Undervisningskonster Om lärares beprövade erfarenheter och om trenätskan - ett vetenskapligt grundat arbetsspråk till att tala om dem Gunnar Cardell

RELATERADE BÖCKER