Byggnadsuppmätning : historik och praktik

Byggnadsuppmätning : historik och praktik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Peter Sjömar,Erik Hansen,Hans Ponnert,Ola Storsletten. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Byggnadsuppmätning : historik och praktik online.

Rsfoodservice.se Byggnadsuppmätning : historik och praktik Image

Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Historiskt perspektiv på byggnadsuppmätningens metoder i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom finns ett "regelverk" och råd om praktiska rutiner vid byggnadsundersökningar, för att historikers, arkitekters och byggnadsarkeologers uppmätningsritningar ska bli begripliga och möjliga att kritiskt granska.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,65 MB

FILNAMN: Byggnadsuppmätning : historik och praktik.pdf

ISBN: 9789172096318

FÖRFATTARE: Peter Sjömar,Erik Hansen,Hans Ponnert,Ola Storsletten

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Byggnadsuppmätning : historik och praktik

År 1922 läggs den första motionen i riksdagen om en lag för sterilisering, främst av "sinnesslöa". Den är författad av Alfred Petrén. Det blir utredning och lagförslag 1929 - men då förespråkarna för en lag finner den alltför tandlös faller förslaget.År 1933 motionerar Petrén igen och 1934 antas lagen med bred politisk majoritet.

Byggnadsuppmätning historik och praktik | Stockholms ...

P å grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att huvudmän kan få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna o m de behöver stänga verksamheter helt eller delvis.

RELATERADE BÖCKER