Kristen manlighet

Kristen manlighet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Werner Yvonne Maria. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Kristen manlighet online.

Rsfoodservice.se Kristen manlighet Image

Från och med mitten av 1800-talet växte sig tendensen att betrakta religion som något privat allt starkare. Religionsutövning började sammankopplas med kvinnlighet och mjuka värden, och ansågs av somliga till och med som oförenlig med sann manlighet. Men var den verkligen det? Vilka uttryck tog sig den manliga religiositeten under en tid då kristendomen steg för steg förlorade sin tidigare ställning som samhällets självklara fundament? I antologin Kristen manlighet ? ideal och verklighet 1830?1940 resonerar författarna kring villkor och utvecklingslinjer som varit tongivande för mannens roll i och utanför kyrkorummen. Vi möter män i kamp med och för sin tro, missionärer på resa och litterära gestaltningar av män i kyrkligt arbete. Samhällsengagemang och strävan att manliggöra kristna dygder var målet för somliga, medan andra manlighetsideal i stället betonade den stilla pliktuppfyllelsen i vardagslivet. I den katolska världen hyllades de klassiska dygdeidealen som ödmjukhet och lydnad i det manliga kristna värvet. Bokens texter utgör ett fascinerande spektrum av perspektiv på frågorna om det kristna mansidealet under epoken.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,37 MB

FILNAMN: Kristen manlighet.pdf

ISBN: 9789187675867

FÖRFATTARE: Werner Yvonne Maria

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Homosocialitet, maskulinitet och religion hos ...

Kristen manlighet fokuserar också flera kända kristna män, till exempel ungkyrkomannen och senare biskopen J A Eklund. För Eklund och många samtida kyrkomän var det, vilket historikerna David Tjeder och Anna Prestjan visar, kampen för att bevara och försvara den kristna tron, som gjorde kristendomen manlig.

LIBRIS - Kristen manlighet

Det visar hennes forskningsprojekt "Kristen manlighet - en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940". Kyrkans makt försvagades - När kyrkans makt försvagades under mitten av 1800-talet och inte längre var fundamentet i samhället, privatiserades allt mer av kyrkans liv och knöts till hemmet.

RELATERADE BÖCKER