Kristen manlighet

Kristen manlighet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Werner Yvonne Maria. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Kristen manlighet online.

Rsfoodservice.se Kristen manlighet Image

Från och med mitten av 1800-talet växte sig tendensen att betrakta religion som något privat allt starkare. Religionsutövning började sammankopplas med kvinnlighet och mjuka värden, och ansågs av somliga till och med som oförenlig med sann manlighet. Men var den verkligen det? Vilka uttryck tog sig den manliga religiositeten under en tid då kristendomen steg för steg förlorade sin tidigare ställning som samhällets självklara fundament? I antologin Kristen manlighet ? ideal och verklighet 1830?1940 resonerar författarna kring villkor och utvecklingslinjer som varit tongivande för mannens roll i och utanför kyrkorummen. Vi möter män i kamp med och för sin tro, missionärer på resa och litterära gestaltningar av män i kyrkligt arbete. Samhällsengagemang och strävan att manliggöra kristna dygder var målet för somliga, medan andra manlighetsideal i stället betonade den stilla pliktuppfyllelsen i vardagslivet. I den katolska världen hyllades de klassiska dygdeidealen som ödmjukhet och lydnad i det manliga kristna värvet. Bokens texter utgör ett fascinerande spektrum av perspektiv på frågorna om det kristna mansidealet under epoken.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,72 MB

FILNAMN: Kristen manlighet.pdf

ISBN: 9789187675867

FÖRFATTARE: Werner Yvonne Maria

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Kristen manlighet en modernitetens paradox. Män och ...

Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna "Hvar äro männen?" Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat "Männens uppgift i arbetet för Guds rike" våren 1918.

www.signum.se

"kristen manlighet", vars övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan kristen tro och konstruktionen av manlighet i en nordeuropeisk kontext 1840-1940. En viktig utgångspunkt har varit den av genus- och religionsforskare hävdade tesen om

RELATERADE BÖCKER