Huset

Vill du läsa Huset pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jeny Rengman. Att läsa Huset online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Huset Image

I Huset blir du som läsare insläppt i ett kommunhus, en socialarbetarorganisation, en arbetsplats och får ta del av kommunikationen som sker inom Husets väggar. Där möter du barn, föräldrar, rektorer, poliser, framför allt möter du socialarbetare och chefer. Huset är en fiktion. Huset är också en poetisk undersökning om hur språk och makt kan verka i en organisation som är till för att stödja och hjälpa barn. Huset visar hur olika utsagor och tystnader kan kolliderar in i varandra. Hur ord urlakas, laddas med nya innebörder. Hur utsagor rör sig mellan människor, hur ord landar, hur tystnader verkar. Hur språkets innebörder skevas till, töms och byts ut. Hur maktpositioner står i direkt samband med hur orden får resonans. Hur barnens behov försvinner i upprepandet av barns behov i centrum. Jeny Rengman är född 1977 och bosatt i Göteborg. Hon skriver poesi och dramatik och har gått författarutbildningen på Biskops-Arnös Folkhögskola. Jeny är även utbildad socionom. Huset är hennes debutbok.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,94 MB

FILNAMN: Huset.pdf

ISBN: 9789186617196

FÖRFATTARE: Jeny Rengman

LADDA NER
LÄSA ONLINE

HARTWICKSKA HUSET - Välkommen

Välkommen till Huset på höjden - ett hus för alla åldrar. Föreningar kan hyra lokaler för olika konstnärliga verksamheter. Du som privatperson kan hyra studios för att jobba med film, musik, pod och dans. Välkommen att ta en fika i husets café.

HUSET Dockmöbler, vardagsrum - IKEA

Indiv ı der som gör skillnad. IT-HUSET är ett konsultföretag som präglas av våra medarbetare och deras erfarenhet och kompetens inom IT. Vi har en stark företagskultur där frihet och delaktighet gör att våra medarbetare trivs och utvecklas inom konsultrollen.

RELATERADE BÖCKER