Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter

Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maja Witting. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter online.

Rsfoodservice.se Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter Image

MAJA WITTING ger i detta arbete en inblick i hur elever, som har läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av Wittingmetoden kan bearbeta svårigheterna. Hon visar hur metod en utvecklats tack vare ett nära och mångårigt samarbete med elever. Hon klargör hur metoden fått sin teoribas genom många och inträngande analyser av det praktiska arbetet. Framställningen innehåller vidare en beskrivning av elever nas läs- och skrivproblem, som trots att de kan vara stora, visat sig kunna övervinnas. Karakteristiska drag i metod arbetet beskrivs också liksom exempel på positiva erfaren heter av ominlärningsarbete med elever i grundskolan, gymnasieskolan och olika vuxenutbildningar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,99 MB

FILNAMN: Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter.pdf

ISBN: 9789186679132

FÖRFATTARE: Maja Witting

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Utbildningsplan för kurs LIU005

"Handledning till metod för läs- och skrivinlärning", ISBN 77240758 "Grundelement i Wittingmetoden", ISBN 91 7724 304 8 "Före läs- och skrivinlärningen", ISBN 77249720 "Ominlärning - ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter", ISBN 91 7724 537 7

PDF Koncentrationssvårigheter, ADHD och att lära sig läsa och ...

Vidare behandlas två av metodens tillämpnings-områden, nämligen nyinlärning, dvs metodens tillämpning för nybörjare och ominlärning, dvs metodens tillämpning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Slutligen ger Maja Witting sin syn på begreppet metod under rubriken Att välja och följa en metod .

RELATERADE BÖCKER