Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter

Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter-boken skrevs 2011-12-03 av författaren Maja Witting. Du kan läsa Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Maja Witting.

Rsfoodservice.se Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter Image

MAJA WITTING ger i detta arbete en inblick i hur elever, som har läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av Wittingmetoden kan bearbeta svårigheterna. Hon visar hur metod en utvecklats tack vare ett nära och mångårigt samarbete med elever. Hon klargör hur metoden fått sin teoribas genom många och inträngande analyser av det praktiska arbetet. Framställningen innehåller vidare en beskrivning av elever nas läs- och skrivproblem, som trots att de kan vara stora, visat sig kunna övervinnas. Karakteristiska drag i metod arbetet beskrivs också liksom exempel på positiva erfaren heter av ominlärningsarbete med elever i grundskolan, gymnasieskolan och olika vuxenutbildningar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,28 MB

FILNAMN: Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter.pdf

ISBN: 9789186679132

FÖRFATTARE: Maja Witting

LADDA NER
LÄSA ONLINE

10 uppsatser om läs- och skrivsvårigheter - Christer ...

Pris: 149 kr. Kartonnage, 2011. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och skrivsvårigheter av Maja Witting på Bokus.com.

Ominlärning ett sätt att övervinna läs- och ...

1. Läs- och skrivprocessen i ett flerspråkigt perspektiv 2. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - avgränsningar, symptom och orsaker 3. Identifiering, bedömning och åtgärder Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att

RELATERADE BÖCKER