Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

Vill du läsa Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kristina Gottberg. Att läsa Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar Image

Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. De flesta kapitel innehåller en fallbeskrivning med en persons livssituation eller beskrivning av hälsoproblem vid en viss neurologisk sjukdom, vilken med fördel kan användas i undervisningssammanhang. Vidare innehåller varje kapitel basal medicinsk fakta om respektive sjukdom, men för utförligare och djupare kunskap om bland annat sjukdomsetiologi och farmakologisk behandling hänvisas till litteratur i neurologi.Huvudsakliga målgruppen för boken är studenter i grundutbildning på sjuksköterskeprogram. Boken är ett pedagogiskt material för alla sjuksköterskor som i sitt framtida arbete kommer att möta personer med neurologisk sjukdom i olika vårdkontexter. Men den kan även användas som inspiration för vidareutveckling av vården och identifiering av nya forskningsfrågor inom området.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,13 MB

FILNAMN: Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar.pdf

ISBN: 9789144055008

FÖRFATTARE: Kristina Gottberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Omvårdnad för Alzheimers - sjukdom.online

Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke, Guillain-Barrés syndrom (GBS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. De flesta kapitel innehåller en fallbeskrivning med en persons livssituation eller beskrivning av ...

PDF Omvårdnadsåtgärder Som Lindrar Smärta Hos Personer Med ...

Psykisk sjukdom vid Huntingtons sjukdom behandlas i stort sett som hos personer utan en samtidig neurologisk sjukdom. Symtomlindrande behandling kan vara till stor nytta även om den fortskridande grundsjukdomen inte går att hejda. Närstående. Sjukdomen får stora konsekvenser för familjen och andra närstående.

RELATERADE BÖCKER