Perspektiv på onkologisk vård

Perspektiv på onkologisk vård är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bibbi Thomé,Maria Hellbom. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Perspektiv på onkologisk vård online.

Rsfoodservice.se Perspektiv på onkologisk vård Image

Boken bygger på utvalda områden som är angelägna inom onkologisk vård; teamarbete, patientens perspektiv, behandlingsprinciper, symtom och biverkningar, olika vårdinsatser och rehabilitering. Bokens författare representerar medlemmar i teamet; patient, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och tandhygienist. Författarna är kliniskt verksamma och bedriver aktiv forskning inom sina respektive specialområden. Syftet med boken är att ge en lägesbild, som stimulerar till tvärprofessionellt arbete, kritiskt förhållningssätt, vetenskaplig förankring/evidenstänkande, beredskap för komplexa situationer och inte minst fortsatt självständigt lärande inom den kontinuerliga utveckling som sker inom onkologisk vård.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,78 MB

FILNAMN: Perspektiv på onkologisk vård.pdf

ISBN: 9789144056487

FÖRFATTARE: Bibbi Thomé,Maria Hellbom

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kurs: ONKP43 Specifik omvårdnad med inriktning palliativ ...

2.2.1 PATIENTENS PERSPEKTIV Symtom av onkologisk behandling Att genomgå onkologisk behandling med antingen strålning och/eller cytostatika har en stor påverkan på patientens liv. Både under och efter behandling krävs noggrann uppföljning då behandlingen ger många biverkningar som kan påverka patientens välmående (RCC, 2019e).

BTH catalog › Details for: Perspektiv på onkologisk vård

Perspektiv på onkologisk vård / Maria Hellbom, Bibbi Thomé (red.) Contributor(s): ... Patienters perspektiv och upplevelser av cancersjukdom och cancervård -- Patientföreträdaren - stöd, samverkan och framtid -- Teamet runt patienten -- Onkologiska behandlingsmetoder ...

RELATERADE BÖCKER